نوشیدنی های ایرانی

گاستروز ایرانی عمدتاً از ظروف، استارت ها و دسرها تشکیل شده است، اما غذاهای ایرانی نیز نوشیدنی های ایرانی خاص خود را دارد ! کشف برخی از نوشیدنی های خوشمزه ایرانی مانند دوغ، خاک شیر، چای ایرانی و بسیاری دیگر.